Introgroup Oy

Yrityksen palveluihin kuuluu talonrakennuksen rakennesuunnittelu. Lisäksi tehdään elementti- ja konepajasuunnittelua. Kohteet suunnitellaan tietomalleja hyväksikäyttäen. Tietomallintamisen avulla voidaan tarjota suurienkin kokonaisuuksien hallintaa rakennushankkeisiin. Koko suunnittelutieto on yhdessä tietomallissa mikä helpottaa ja nopeuttaa valmisosasuunnittelua (elementti- ja konepajasuunnittelu). Tietomallin avulla voidaan myös minimoida suunnitteluvirheet.

Palveluihin kuuluu myös erilaiset ohjelmointi- ja kehitystyöt. Etupäässä ohjelmointia ja kehitystyötä tehdään CAD ohjelmiin sekä Tekla Structures ohjelmistoon (.NET ja Lisp). Yli kymmenen vuoden kokemus näiden ohjelmistojen käytöstä ja sovelluskehitystyöstä takaa sovellusten toimivuuden ja käytettävyyden erityisesti käytännön suunnittelutyössä.

Kaikki työt luotettavasti, sitoutuneesti, aikatauluja kunnioittaen sekä kustannustehokkaasti.