Betonirakenteiden suunnittelun osaaminen on toimistossamme korkealla tasolla. Henkilökunnallamme on runsaasti kokemusta vaativien betonirakenteiden suunnittelusta. Osaamisemme kattaa sekä paikallavaletut betonirakenteet että betonielementtien suunnittelun. Oikeilla runko- ja rakenneratkaisuilla vaikutetaan merkittävästi rakentamisen kustannuksiin, osaavan rakennesuunnittelijan mukana olo jo urakan alkuvaiheessa onkin tärkeää.

Henkilökunnaltamme löytyy FISE:n toteamat henkilöpätevyydet betonirakenteiden suunnitteluun pätevyysluokassa poikkeuksellisen vaativa.

Betonirakenteet mallinnetaan Tekla Structures ohjelmistolla, FEM-laskentaan käytetään RFEM ohjelmistoa. Betonielementtien valmistus- ja asennuspiirustukset luodaan tietomallista.

https://www.introgroup.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler.svg
https://www.introgroup.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_helm.svg
https://www.introgroup.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_home.svg
https://www.introgroup.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_expand_horizontal1.svg